messerschmitt-1588121_1280

Polska literatura schyłku XIX wieku

Jeszcze do niedawna epokę w historii polskiej literatury, która zajęła miejsce romantyzmu, określano mianem pozytywizmu. Obecnie uważa się tę nazwę za niezbyt precyzyjną – badacze preferują i postulują mówienie o polskiej literaturze realizmu i naturalizmu, jako że właśnie te dwa prądy zdominowały ostatnie dekady XIX wieku, wyznaczając kierunki artystycznej aktywności pisarzy. Ambicją obu tych typów […]

Ten wpis został opublikowany w literatura dnia , przez .
read-369040_1280

Polska literatura po roku 1989

Polska literatura zawsze miała jakieś obowiązki. Pisarz musiał być przewodnikiem narodu, pocieszać, wzywać do walki, pokrzepiać serca. Niektórzy próbowali się przeciwko temu buntować, ale nasza sytuacja geopolityczna z reguły determinowała tematykę literatury. Poeci i pisarze z reguły bardzo radośnie reagowali na możliwość pisania tego, co im w duszy gra. Tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 […]

Ten wpis został opublikowany w literatura dnia , przez .
woman-246236_1280

Najlepszy polski reportażysta

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku można zaobserwować ogromne zainteresowanie reportażami w naszym kraju. Było to na pewno efektem drugiej wojny światowej i czasów stalinizmu. Wcześniejsza literatura okazała się bezradna w opisywaniu świata, którego złożoności nie można było pojąć. Literatura nie potrafiła sobie poradzić za pomocą dawnych środków w opisie skomplikowanej ludzkiej natury. Trzeba było szukać […]

Ten wpis został opublikowany w prasa dnia , przez .