Za ojca poezji epickiej uważany jest żyjący prawdopodobnie w IX lub w VIII wieku przed naszą erą Homer. Jego najważniejsze utwory to „Iliada” i Odyseja”. Już w czasach Platona dzieła te zostały uznane za wybitne, już wtedy zaliczono je do klasyki literatury. Wiedza współczesnych na temat autora poematów jest znikoma. Nie wiadomo nawet, czy Homer naprawdę istniał i czy rzeczywiście „Iliada” i „Odyseja” są jego autorstwa. Zgodnie z utrzymującą się od starożytności tradycją był ociemniałym śpiewakiem, tak nawet niektórzy tłumaczą znaczenie jego imienia. Nie wiadomo nawet,gdzie ojciec poezji epickiej przyszedł na świat.

Spośród dwóch utworów Homera największą popularność zyskała „Iliada”. Treścią utworu jest jeden krótki, trwający zaledwie 40 dni, epizod z ostatniego, dziesiątego, roku oblężenia Troi. Mityczna wojna trojańska rozpoczęła się od porwania pięknej Heleny przez Parysa. Helena była żoną Menelaosa, króla Sparty. Parys był synem króla Priama, króla Troi. Bohaterami „Iliady” są Achajowie – nazwą tą określano Greków, w rzeczywistości było to jedynie jedno z plemion zamieszkujących Grecją. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Achilles – grecki heros, syn Tetydy. Jego jedynym słabym punktem była pięta. Wśród walczących w wojnie trojańskiej wojowników okazał się najbardziej waleczny. Bohaterem utworu jest także nieustraszony wódz Agamemnon, to on dowodził greckimi wojskami, które oblegały Troję. Inne postaci utworu to Menelaos, mściwy i porywczy mąż Heleny, Nestor, Odyseusz, Bryzeida, Patrokles. Po stronie Trojańczyków znaleźli się Hektor (mężny i zarazem szlachetny wojownik), Priam, Eneasz, Kasandra. Wymienione postacie to najważniejsi bohaterowie utworu. „Iliada” została podzielona na 24 księgi. Podział ten nie jest jednak dziełem Homera. Dokonali go filolodzy z Aleksandrii najprawdopodobniej kilkaset lat po śmierci autora. Przypuszcza się, że podziału tego dokonano w III wieku przed naszą erą.

Wśród greckich wojowników walczących pod Troją był także Odyseusz. To właśnie on jest bohaterem drugiego poematu Homera, „Odysei”. Podróż powrotna Odyseusz spod Troi trwała 10 lat. Podobnie, jak w „Iliadzie”, także w drugim utworze Homer opisuje tylko kilka ostatnich tygodni (40 dni) z jego podróży. Dzisiaj ten utwór Homera zaliczylibyśmy do literatury przygodowo-fantastycznej. Akcja utworu rozgrywa się bowiem nie tylko w realnych miejscach (w Itace, Sparcie i Pylos), ale także w miejscach istniejących jedynie w wyobraźni autora – na wyspie Eola, Ogigia i w podziemiach Hadesu. Utwór podzielony jest na 24 księgi. Cztery pierwsze księgi opowiadają o podróży syna Odyseusza, Telemacha, do Sparty i Pylos, pozostałe skupiają się na Odyseuszu i jego przygodach w drodze do domu. Cichą bohaterką „Odysei” jest Penelopa – żona Odyseusza wiernie czekająca na jego powrót do domu.

Poematy Homera stały się podstawą wielkiej literatury greckiej, europejskiej i światowej. Żaden z żyjących w wiekach późniejszych poetów nie wzniósł się tak wysoko na wyżyny literatury, jak Homer w „Iliadzie” i „Odysei”.