Zarobki redaktorów są w dużej mierze uzależnione od tego, gdzie konkretnie oni pracują. Mogą to być dane bardzo zróżnicowane, gdyż to, ile zarabia redaktor, w dużej mierze jest uzależnione od tego, w jakiej branży, dla jakiego tytułu pracuje. Inaczej zarabia się w dużych, ogólnopolskich gazetach czy stacjach telewizyjnych, inaczej w małych, lokalnych mediach. Dlatego tutaj faktycznie to jest duże zróżnicowanie. Ile zarabia redaktor jest też uzależnione od tego, dla jakich mediów konkretnie od pracuje. Może pracować dla mediów elektronicznych lub dla mediów tradycyjnych Redaktor portalu internetowego to stosunkowo nowy zawód. Ile zarabia redaktor to jest więc dość szerokie zagadnienie. Praca redaktora może być bardzo ciekawa, także pod względem możliwości zarobkowania. Jednak jest to w dużej mierze uzależnione od tego, jakimi cechami, jakimi możliwościami, kompetencjami charakteryzuje się dana osoba, co sobą reprezentuje, jakie ma umiejętności oraz wiedzę do wykonywania powierzonych jej zadań. Redaktor zajmuje się między innymi kwestiami merytorycznymi. Musi więc on umieć szybko wyszukiwać informacje, potwierdzać je, sprawdzać źródła, sprawdzać, czy dny tekst czy inna forma przekazu są wiarygodne. Ile zarabia redaktor jest też zależne od tego, czy jest to redaktor zajmujący się kwestiami merytorycznymi, czy też językowymi, czy jest to redaktor naczelny itd. Tak więc także w tej branży zarobki są bardzo zróżnicowane, pod względem tego, jakie dana osoba sprawuje stanowisko i jakie ma konkretnie obowiązki zawodowe, jakie zostały jej powierzone w tym zakresie. Dlatego tutaj faktycznie trzeba i na tę szczególną kwestię zwracać zawsze wielką uwagę, dzięki temu można dowiedzieć się, ile zarabia redaktor. Osoby, która chciałby pracować w tej branży, mają obecnie różne możliwości sprawdzenia się. Internet oferuje szereg takich możliwości. Ponieważ jednak jest to zawód bardzo zróżnicowany, nazwa obejmująca swoim zasięgiem różne dziedziny i kompetencje, nie ma co sugerować się średnią zarobków. Tutaj te różnice mogą być naprawdę bardzo duże, dlatego jest to dość specyficzne zagadnienie, które wymaga bliższego przyjrzenia się pod tym kątem. Dzięki temu będzie można odpowiednio podejmować decyzje na ten temat, ile zarabia redaktor. Dlatego takie kwestie muszą być rozstrzygane jeszcze zanim podejmie się pracę w takiej branży, tym bardziej więc ważne staje się dobre, odpowiedzialne podejście do tych wszystkich spraw z tym związanych, dlatego tutaj jest to możliwość, na którą warto jest zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, by wiedzieć, ile zarabia redaktor. Na pewno te wszystkie kwestie finansowe wymagają bliższego przyjrzenia się i sprawdzenia, kogo faktycznie one dotyczą, jakie zarobki są realne do osiągania w tej branży. Zakres obowiązków także może być różny. Na pewno zróżnicowane jest też samo tempo pracy. Inne będzie w gazecie lokalnej, inne w ogólnopolskiej stacji, inne na portalu internetowym, na którym często trzeba zmienić informacje, by przyciągały one jeszcze większą liczbę osób.