Praca redaktora naczelnego jest bardzo odpowiedzialna. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za funkcjonowanie danego tytułu. Może być to osoba, sprawująca pieczę and gazetą, jak i np.. programem telewizyjnym. Zajmuje się on przygotowaniem tego, by dane wydanie było odpowiednio poprowdzone. Jest odpowiedzialny za całokształt. Kieruje on pracami związanymi z przygotowaniem danego wydania. Jest odpowiedzialny za to pod względem merytorycznym, dlatego jego praca jest bardzo wymagająca. To on w razie czego odpowiada za poszczególne pomyłki, dlatego przez jego ręce musi przejść każdy tekst, który się ukaże. Jest to osoba, która zarządza daną gazetą od strony merytorycznej, ma wpływ na zawartość danego tytułu. Redaktor naczelny ma więc szereg określonych obowiązków, związanych z dopilnowaniem tego, by dane wydanie spełniała określone wymogi. Jego praca wiąże się z kierowaniem zespołem dziennikarzy, redaktorów. Ma on nad nimi nadzór i ma koordynować te prace. Jest on osobą, która rozstrzyga różne konflikty, to do niego należy ostatnie słowo, np. czy dany tekst ma się ukazać w danym wydaniu, czy też nie. Dlatego tutaj zakres obowiązków redaktora naczelnego jest dość szeroki. Redaktor naczelny zajmuje się sprawami merytorycznymi, ale też ma na względzie i inne sprawy, związane np. z finansami. Od jego decyzji w dużej mierze zależy, czy dany tytuł będzie się dobrze sprzedawał. Nastawienie na zysk to dość powszechne zjawisko w dzisiejszych mediach. Dlatego widoczna jest pogoń za sensacją. Gazety muszą się bronić, gdyż duża część rynku zajmują już media elektroniczne, które zabiegają im odbiorców. Dlatego redaktor naczelny musi mieć baczenie i na te sprawy. Od niego w dużej mierze zależy, jaką popularnością będzie cieszyć się gazeta, jakie będzie ona przynosi zyski, czy w ogóle będzie przynosi zyski. Redaktor naczelny odpowiada za pracę swoich dziennikarzy. Musi być gotowym na to, że będzie zarządzał więc także zespołem ludzi. Dzięki temu redakcja może odpowiednio funkcjonować. Rozstrzyga on różne konflikty. Ma za zadanie sprawiać, ze będą one odbierane w taki czy inny sposób. Praca redaktora naczelnego jest więc bardzo zróżnicowana, dotyczy różnych zagadnień, tak merytorycznych, jak i finansowych. Redaktor naczelny ma za zadanie podejmować decyzje, np. co się w danym wydaniu ona ukaże, w jakim kształcie. Dziennikarz przynosi mu gotowy tekst, ona ma zaś na jego temat wygłosić opinię i zgłosić uwagi, czy to się nadaje. Redaktor naczelny odpowiada więc w dużej mierze za takie ważne sprawy. Dzięki niemu dana gazeta czy program telewizyjny mogą być w takim czy w innym kształcie, wykazywać się na rynku. To należy do jego zakresu obowiązków. Jest on osobą, która sprawuje pieczę nad redakcją i do niego należy też zadbanie o całokształt, o to, by dana redakcja funkcjonowała jak należy, w takim kształcie, w jakim powinna. Dlatego tutaj koniecznością jest zadbanie o to, by tego typu sprawy były dopięte na ostatni guzik, bo on za to potem odpowiada.