Od kilku lat praca w redakcji kusi młodych i ambitnych ludzi, którzy pragną poznać specyfikę gazet, telewizji i szeroko pojętych mediów. Często zaczynają od pisania pojedynczych artykułów i esejów, jednak w ich głowach jawi się pytanie, jak zostać redaktorem?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bowiem nikt jeszcze nie stworzył spójnej definicji tego słowa. Można być redaktorem naczelnym, który zajmuje się całą redakcją; technicznym, odpowiedzialnym za wygląd wydrukowanego tekstu, czy nawet redaktorem merytorycznym, odpowiedzialną za sens zawartych informacji w książce. Redaktor jest także popularnym określeniem dziennikarza, który wyszukuje informacje dla danej gazety bądź telewizji.

Pytanie, jak zostać redaktorem, najczęściej zadają sobie młodzi ludzie, którzy stoją przed wyborem swojego zawodu i ścieżki życiowej. Najłatwiej jest od rozpoczęcia studiów wyższych i niekoniecznie tych ukierunkowanych na dziennikarstwo i komunikację społeczną. Redaktor musi być specjalistą w danej dziedzinie. Na rynku pracy coraz częściej brani są pod uwagę ludzie, posiadający wiedzę w danej dziedzinie a do tego potrafiący ją przekazać społeczeństwu. Jak zostać redaktorem? Przede wszystkim pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Tylko ciągłe próby, poszukiwanie tematów i umiejętność wyciągania z nich kwintesencji może w pełni przybliżyć nas do pracy w redakcji.

Na początek warto pisać do studenckich czasopism, poszukiwać możliwości douczenia w redakcjach a przede wszystkim być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie. Pracodawcy cenią sobie ciekawość świata przyszłych redaktorów i zbieranie przez nich doświadczenia w najróżniejszych dziedzinach. Jeśli zajmuje nas kwestia tego, jak zostać redaktorem, powinniśmy wykorzystać do tego internet. Coraz większa ilość blogów, portali informacyjnych czy nawet telewizji pozwala na wyrabianie warsztatu, obcowanie z lepszymi od siebie i poznawanie tajników szybkiego reagowania w tym zawodzie. Na pytanie, jak zostać redaktorem, ciekawą odpowiedzią są słowa: być wszędzie pierwszym. To od naszego zaangażowania i sprawnego wyszukiwania tematów zależy to, czy nikt nas nie ubiegnie, mimo że nasz tekst merytorycznie był lepszy i ciekawszy.

Jak zostać redaktorem w świecie, w którym ludzie sami przesyłają wiadomości i uaktualniają je na swoich blogach? Należy rozwijać w sobie umiejętności miękkie. Według psychologów, to właśnie one decydują o otrzymaniu przez nas wymarzonej pracy. Jeśli zastanawiamy się jak zostać redaktorem, to powinniśmy rozwijać umiejętności interpersonalne i uzyskiwanie najróżniejszych informacji od ludzi. Także dobra organizacja czasu staje się ważną kwestią, bowiem redaktor zawsze pracuje pod presją. Musi zdążyć z materiałem przed oddaniem gazety do druku, z reportażem zanim skończą się mistrzostwa, a z recenzją od razu po obejrzeniu filmu. W pracy redaktora bardzo ważna jest samodzielność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Dzięki temu będzie w stanie stworzyć dobry materiał, zauważony przez pracodawcę i wydany w prężnie rozwijającym się czasopiśmie. Warto poświęcić czas na ćwiczenie warsztatu i przede wszystkim poszukiwanie ciągle nowych tematów, które można spotkać na ulicy każdego dnia. Zaletą przyszłego redaktora jest także z pewnością znajomość języków obcych. W ten sposób będzie mógł pracować nawet dla zagranicznych stacji, wydawnictw czy czasopism.