Na sklepowych półkach, ale także wciąż w kioskach, dostępnych jest wiele różnych gazet. Ich czytelnicy mają swoje ulubione tytułu, ale nie zawsze zastanawiają się nad rodzajami czasopism. A tych jest niemało.
Do najchętniej kupowanych należą dzienniki. Są one wydawane z największą częstotliwością, ponieważ pojawiają się każdego dnia tygodnia. Dodatkowo wiele redakcji przygotowuje również wydania weekendowe. Na ogół mają one więcej stron, a często uzupełnia się je dodatkami w postaci innych czasopism poświęconych konkretnej tematyce. Za dziennik można jednak uznać również czasopismo, które na rynku pojawia się częściej niż raz w każdym tygodniu. Dzienniki w Polsce należą do najpopularniejszych czasopism. Czytelnicy kupują je, ponieważ na ich stronach zawarte są bieżące informacje. Co prawda, prasie drukowanej ciężko nadążyć za informacjami podawanymi w telewizji czy radiu. Stacje mogą bowiem zawsze przerwać swój program i poinformować o tym, co dzieje. Poza tym działa już sporo stacji o typowo informacyjnym charakterze. Tam wiadomości podawane są w czasie rzeczywistym. Natomiast redakcje przygotowujące tradycyjne wydania papierowe z reguły przedstawiają informacje z dnia poprzedniego. Niemniej jednak w gazetach wciąż wielu czytelników odnajduje bardziej szczegółowo przedstawione fakty, a poszczególne wydarzenia pokazywane są w sposób bardziej dogłębny. Nie powinno zatem dziwić, że prasa drukowana nadal jest dosyć chętnie kupowana. A dzienniki i redakcje wszystkich innych czasopism mogą już konkurować z innymi mediami dzięki swojej obecności w sieci. Za pośrednictwem internetu można publikować wiadomości przez całą dobę. Pewnym uzupełnieniem dzienników mogą być dwudniki. Ta formuła stosowana jest rzadko, ale niektóre redakcje wydają swoje materiały właśnie w takim dwudniowym cyklu.
Obok dzienników bardzo popularne są również tygodniki. Tematyka w nich umieszcza jest natomiast zbliżona do tej zawartej w wielu dziennikach. Opisywane są zatem zagadnienia, które interesują większość społeczeństwa. To głównie sprawy polityczne, gospodarcze, ale również związane z życiem społecznym czy kulturowym. W przypadku czasopism ukazujących się raz w tygodniu można jednak mówić o większym znaczeniu materiałów opiniotwórczych. Redakcje tygodników mają zresztą często dosyć jasno sprecyzowany światopogląd i przygotowują materiały dla konkretnych czytelników.
Dwutygodniki to czasopisma, które nawiązują najczęściej do bardziej szczegółowych sfer życia. Wydane są w mniejszych ilościach egzemplarzy, ale skierowane najczęściej do konkretnej grupy odbiorców. Jest ona jeszcze precyzyjniej określona niż w przypadku tygodników, których treść może zainteresować różnych czytelników. Dwutygodniki natomiast przygotowywane są dla pasjonatów określonej dziedziny, jak na przykład literatura czy sztuka.
Wymienione rodzaje czasopism należą do najpopularniejszych. Poza nimi wyróżnia się jeszcze chociażby miesięczniki, dwumiesięczniki czy kwartalniki. Ciekawym przypadkiem są natomiast wydawnictwa ukazujące się nieregularnie, tak zwane aperiodyki.