Czasopisma dla kobiet to cykliczne wydania, ukazujące się współcześnie w formie papierowej i elektronicznej, zawierające artykuły, których tematyka jest paniom szczególnie bliska lub jest do nich specjalnie adresowana. Choć tego rodzaju przedsięwzięcie, jak obdarzanie pań specjalnym tytułem wydawniczym, kojarzy się z nurtem feministycznym, który szczególnie prężnie rozwija się w czasie historii najnowszej i współczesności, prasa kobieca ma w Polsce bardzo długie tradycje, a także niezwykle chlubne początki. Pierwsze gazety ukazywały się w Polsce co prawda już w wieku XVIII, jednak wyjątkowy rozwój tego rynku wydawniczego przypadł na czasy II połowy XIX wieku. Właśnie wówczas pojawiły się także periodyki dla pań.

Bluszcz

Bluszcz to najstarsze i pierwsze czasopismo, jakie powstawało z myślą o Polkach – zaczęło ukazywać się w 1865 roku. Warto zaznaczyć, że było to pismo ambitne: zawarte w nim publikacje dotyczyły sfery kulturalnej, dostarczając czytelniczkom rozrywki na wysokim poziomie. Z komitetem redakcyjnym współpracowały bowiem kobiety udzielające się w życiu publicznym, znane pisarki i poetki, między innymi Maria Dąbrowska, Maria Kuncewiczowa czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W 1924 roku Bluszcz wydawał także pomniejsze tytuły, uzupełniające ofertę pisma o wiadomości bardziej praktyczne, zorientowane na życie codzienne Polek, związane z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci czy troską o własną osobę. Wydawanie pisma zatrzymała dopiero II wojna światowa. Tytuł wznowiono w 2008 roku, a w zespole redakcyjnym znajdowały się między innymi Katarzyna Grochola i Alicja Resich-Modlińska.

Wiek XX

Wśród istotnych tytułów damskich periodyków, jakie ukazywały się przed wojną, warto wymienić dwa tytuły. Kobieta Współczesna ukazywała się od 1927 roku i podobnie jak Bluszcz skupiała wokół siebie grono piszących i publikujących kobiet. Część literacka czasopisma, zawierająca również artykuły publicystyczne, stanowiła połowę każdego numeru. Dzięki stałym rubrykom literackim czytelniczki miały okazję czytać tu na przykład powieści publikowane w odcinkach, poprzez swoją tematykę adresowane w szczególny sposób do pań. Dość powiedzieć, że tu po raz pierwszy można było przeczytać słynne Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej. Druga część pisma odpowiadała na inne potrzeby czytelniczek, dostarczając cennych wskazówek z zakresu dbania o urodę, dom i dzieci. Można śmiało powiedzieć, że wszystkie kolejne periodyki dla pań przejmowały ten sposób organizacji poszczególnych numerów. Podobnie zorganizowana była wydawana od 1934 roku Moja Przyjaciółka, także współczesne tytuły często łączą w sobie wiele rozmaitych tematów.

Obecnie większość czasopism ukazujących się na polskim rynku wydawniczym, także tych kierowanych do pań, to polskie wersje zagranicznych tytułów. Wśród nich przez długi czas wyróżniała się polska Przyjaciółka, wydawana od 1948 do 2009 roku. Obecnie oferta wydawnicza jest tak szeroka, że w praktyce każde pismo posiada inny profil, to znaczy jest poświęcone konkretnym zagadnieniom. Istnieją jednak oczywiście i takie pozycje, które łączą bardzo zróżnicowaną tematykę.