Prasa codzienna to jedna z kategorii prasy, która wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest wydawana każdego dnia oraz jest kierowana i dociera do całego społeczeństwa. Dodatkowo porusza tematy najważniejsze oraz najbardziej aktualne. Ma za zadanie spełniać wiele funkcji istotnych dla wszystkich odbiorców. Kilka przykładowych i najważniejszych funkcji prasy codziennej to:

  • Funkcja informacyjna. Podstawowa funkcja prasy to oczywiście funkcja informacyjna. Przecież to właśnie prasa jest jednym z głównych źródeł informacji jakie docierają do nas każdego dnia. Informowanie ma na celu dostarczenie informacji o jak najbardziej aktualnych wydarzeniach. Jednocześnie ma na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców.

  • Funkcja opiniotwórcza. Prasa zawsze powinna być obiektywna, ale jednocześnie powinna pomagać ukształtować czytelnikowi swój własny pogląd na daną sprawę. Taka właśnie jest funkcja opiniotwórcza. Prasa dostarcza nam informacji pozyskanych z różnych, wiarygodnych źródeł, a następnie my na tej podstawie możemy ukształtować swoją opinię.

  • Funkcja rozrywkowa. Obecnie społeczeństwo kładzie duży nacisk na rozrywkę. Również prasa codzienna spełnia te funkcje dostarczając społeczeństwu w różny sposób rozrywkę. Mogą to być rubryki o tematyce kulturalnej, informacje o odbywających się wydarzeniach rozrywkowych, czy przykładowo niewielkie łamigłówki, krzyżówki, itp.

  • Funkcja kontrolna ma na celu kontrolowanie przede wszystkim poczynań osób aktualnie sprawujących władzę oraz informowaniu o tym szerszego grona społeczeństwa. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania informacji o bieżących zmianach w prawie, które mogą mieć istotny wpływ na nasze codzienne życie. Mamy też możliwość oceny poszczególnych polityków.

  • Funkcja integracyjna pozwala na integrację społeczeństwa. Prasa codzienna informuje również o kwestiach ważnych dla społeczeństwa. Propaguje również wiele wspólnych działań, które mogą mieć pozytywny wpływ na wzmacnianie więzi w społeczeństwie.

  • Funkcja kształtująca postawy jest istotnie ważna w prasie. Dzięki informacjom przekazywanym w prasie możemy mieć wpływ na postawy ludzi. Prasa często wykorzystuje tą silną pozycję w tej dziedzinie do propagowania pozytywnych postaw, uczestnictwa w akcjach charytatywnych albo zmiany swojej postawy w ważnej dla całego społeczeństwa kwestii.

Każdy typ prasy ma wiele istotnych funkcji do spełnienia. Prasa codzienna ma ich jednak najwięcej ponieważ to ona jest kierowana do całego społeczeństwa. Jednocześnie dociera do najszerszego grona odbiorców z różnych grup społecznych. Dzięki temu może najbardziej oddziaływać na społeczeństwo, kształtować jego postawy i integrować.

Być może właśnie ze względu na to, że prasa codzienna zawiera najważniejsze informacje z wielu dziedzin oraz o wielu funkcjach cieszy się taką popularnością wśród całego społeczeństwa. Na każdym rynku istnieje również wiele typów prasy codziennej, przez co mamy dostęp do informacji z różnych źródeł oraz niekoniecznie o tej samej tematyce. To bardzo duża zaleta dla szukających informacji.