Praca w redakcji wiąże się codziennie z zupełnie innym tematem. Teksty każdego dnia są różnorodne, co zapewnia atrakcyjność wydania danego czasopisma czy portalu informacyjnego. Specjaliści wskazują, że pozycja dziennikarza i redaktora naczelnego jest świetnie znana w społeczeństwie i ludzie potrafią wymienić obowiązki, jakie przynależą do ich pracy. Redaktor techniczny dla wielu pozostaje zagadką. A zwłaszcza jego obowiązki.

Czym może zajmować się redaktor techniczny? Jego zadania w każdym miejscu pracy są ściśle określone. W przeciwieństwie do dziennikarza nie zajmuje się pisaniem i wyszukiwaniem tematów, a skupia się na kwestiach związanych z jego wyglądem. Podstawowym obowiązkiem jest dbanie o graficzną stronę książki czy czasopisma. Nie chodzi tu o obrazy i treść, a przede wszystkim o wielkość i krój czcionki, którą dobiera wraz z głównym zainteresowanym. To właśnie redaktor techniczny jest odpowiedzialny za wszystkie fonty, czyli zestawy czcionek. Kolejne zadanie to dbanie o wizualność danego tekstu. Wielkość i miejsce wszelkiego rodzaju zdjęć, tabel, szkiców czy rysunków zależy właśnie od niego. Redaktor techniczny ściśle współpracuje z twórcą tekstu, wydawnictwem a przede wszystkim z tymi, którzy dbają o maszyny, ułatwiające mu wypełnianie obowiązków.

Redaktor techniczny pracuje poprzez korzystanie z wielu specyficznych przyrządów. Najbardziej mu potrzebnym i znanym jest tak zwana szpalta na szufelce, dzięki której dochodzi do zapisania pierwszego składu tekstu. Szpalta zawiera najbardziej podstawowe kwestie dotyczące artykułu: interlinię, rodzaj czcionki, jej rozmiar, akapity. Kontrolne odbitki papierowe odbijane ręcznie w drukarni ze szpalt to tak zwane szczotki, które funkcjonują jedynie w terminologii, ponieważ współcześnie mało kto z nich korzysta. Redaktor techniczny współcześnie pracuje głównie na maszynopisie wydawniczym i to miejsce pracy jest najbardziej znane ze starych filmów, których akcja odbywa się w drukarni.

Zwieńczeniem pracy redaktora technicznego jest wydanie zgody na druk pozycji, co objawia się najczęściej jego podpisem na przygotowanej zgodzie. Potem nie ma już odwrotu, bowiem tekst wędruje do druku i wszelkie zmiany nie mają już miejsca. Redaktor techniczny jest więc ostatnią osobą, która jest odpowiedzialna za wszelkie poprawki w tekście. Jego praca uzależniona jest ściśle od działania maszyn, bez których nie może się obejść.

Warto zwrócić uwagę, że wcześniej redaktor techniczny był zawodem bardzo poważanym i wiele osób starało się o przyjęcie do wydawnictw bądź drukarni. Specjaliści wskazują, że mimo rozwoju Internetu, tego typu specjaliści dalej są potrzebni. Nakłady prasy, książek czy publikacji naukowych są oczywiście mniejsze, jednak nie zmienia to faktu, że mały odsetek osób zna się na odpowiednim dobraniu czcionki i przede wszystkim, przeniesieniu jej na papier.

W każdej redakcji tego typu redaktor musi wykazywać się umiejętnościami dobrej organizacji czasu i przede wszystkim samodzielnym podejmowaniem decyzji, bowiem to on jest odpowiedzialny za wygląd druku. Dodatkowe cechy, takie jak cierpliwość i zdolności manualne są bardzo cenione, ze względu na specyfikę tej pracy.