Nowe wydanie gazety, czasopisma czy książki, a nawet kolejnych wiadomości na portalach informacyjnych, wiąże się z ogromną pracą wszystkich dziennikarzy. Najważniejsze znaczenie zdaje się mieć praca redaktora, bez którego nie doszłoby do licznych publikacji.

Kim jednak jest redaktor? Nie istnieje jedna definicja tego zawodu, bowiem w każdej redakcji mamy do czynienia z kilkoma osobami, nazywanymi redaktorami. Najbardziej podstawowe czynności, które wykonują, to oczywiście redakcja tekstu (może to być książka, artykuły w czasopismach, encyklopediach, na portalach internetowych, czy też publikacje naukowe). Praca redaktora nie ogranicza się do jednego obowiązku, stale powtarzanego. Warto zwrócić uwagę, że charakter pracy zmienia się ze względu na zlecenia i za każdym razem jest inny. Często do obowiązków należy także zatwierdzenie bądź odrzucenie tekstu, skierowanie części do poprawek, bądź oddanie tematu komuś innemu. Redaktor naczelny wspiera całą grupę dziennikarzy i to do niego należy zawsze ostateczna decyzja. Jest także odpowiedzialny za wydanie danej publikacji.

Praca redaktora coraz częściej zostaje mylona z obowiązkami korektora. Do tego drugiego należy sprawdzenie, czy dany artykuł nie zawiera błędów gramatycznych, składniowych czy logicznych. Robi to zawsze przed skierowaniem tekstu do druku. Redaktor ma natomiast większe pole do popisu. Często może zmienić większe części składowe tekstu. Praca redaktora jest najbardziej ceniona w agencjach wydawniczych, przed oddaniem zwłaszcza powieści. Bardzo ważne jest by uniknąć literówek i błędów ortograficznych i właśnie w tej pracy osoba redaktora jest nieoceniona.

Warto zwrócić uwagę, jak płatna jest praca redaktora. W zależności od miejsca wykonywania swoich obowiązków, to jest to zarobek około trzech tysięcy złotych miesięcznie. Stała pensja jest oczywiście częścią zatrudnienia na pełen etat, najczęściej w redakcji czasopisma bądź prężnie działającego portalu internetowego. Co innego, gdy redaktor decyduje się na pracę zdalną. Często jest w stanie przyjąć kilka zleceń i pracować nad nimi w swoim własnym domu, jedynie od czasu do czadu przesyłać sprawdzone części i komunikować się z wydawnictwem i swoim pracodawcą za pomocą poczty elektronicznej. Naglącą kwestią są terminy. Praca redaktora charakteryzuje się stałymi datami, którym musi on przestrzegać, by dokończyć zlecenie.

Podczas wykonywania obowiązków redaktor musi współpracować z członkami całego kolegium i wydawnictwa. Są to między innymi tłumacze, korektorzy, graficy czy informatycy. Praca redaktora wymaga od niego rozwiniętych umiejętności miękkich, takich jak kontakty interpersonalne i dobra organizacja czasu. Dodatkowo niezwykle ważna jest cierpliwość i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Redaktor musi dbać także o jak największą atrakcyjność tekstu dla czytelnika, bowiem to on jest odbiorcą i sprawdza tak naprawdę, rzetelność i umiejętności osoby na tym stanowisku. Redaktor często ma za zadanie kontaktować się także z nimi, poprzez maile i telefony. Warto zwrócić uwagę na bieżące przeglądanie wiadomości i znajomość aktualnych wydarzeń.