Prasa dostarcza nam wielu ciekawych informacji. Przez jednych jest czytana z zamiłowaniem, przez innych krytykowana. Istnieją jednak różne kategorie prasy rządzące się innymi prawami. Niezwykle popularna na całym świecie jest prasa bulwarowa. Często jednak przeciętni ludzie nie mają pojęcia co oznacza to określenie. Czym więc jest wspomniana prasa bulwarowa?

Choć często czytamy prasę bulwarową nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie tak jest ona określana. Różne źródła podają wiele odmiennych definicji takiej prasy. Często spotykamy się też z zamiennymi określeniami prasy bulwarowej, takimi jak tabloid i brukowiec. Mają one jednak więcej negatywnych skojarzeń. Najprościej więc ujmując prasa bulwarowa to prasa donosząca o najnowszych wydarzeniach z kraju i świata. Ma ona jednak charakter opiniotwórczy i sensacyjny. Nie chodzi tutaj o rzetelne przedstawienie istotnego dla społeczeństwa problemu i naukowe analizowanie jego rozwiązania. Prasa bulwarowa nie ma nic wspólnego ze specjalistycznymi, naukowymi twierdzeniami. Taki rodzaj prasy ma na celu wzbudzenie sensacji w społeczeństwie i wywołanie zainteresowania danym wydarzeniem.

Prasa bulwarowa jest skierowana do szerokiej rzeszy społeczeństwa. Każdy znajdzie w niej coś odpowiedniego dla siebie. Zwykle prasa ta ukazuje się codziennie. Jest podzielona na kilka tematycznych kategorii. Zawiera sensacyjne wydarzenia z życia całego świata. Szeroko zajmuje się opisem zaskakujących zdarzeń z życia sławnych oraz przeciętnych ludzi. Często ukierunkowana jest na zabarwienie przeciętnych zdarzeń, aby wywołać większą sensację. Najczęściej posiada również rozbudowaną rubrykę poświęconą aktualnym wydarzeniom politycznym i sportowym.

Niekiedy urozmaiceniem takiej prasy jest zawarta w niej krzyżówka albo jakaś prosta łamigłówka, czy inny konkurs. Często możemy odnaleźć też krótki horoskop i skróconą, bardzo ogólną prognozę pogody na dany dzień.

Prasa bulwarowa ukierunkowana jest przede wszystkim na dotarcie do jak najszerszej grupy przeciętnych odbiorów oraz wzbudzenie ich zainteresowania jakąś ciekawostką. Niekiedy nawet drobna, mało istotna wiadomość zostaje przedstawiona w niewyobrażalny sposób tworząc wielką sensację.

Często zarzuca się takiej prasie brak obiektywizmu i nadmierne koloryzowanie pewnych wydarzeń. Jest to prasa powszechnie krytykowana przez społeczeństwo, jednak ciągle posiada wiernych czytelników. Być może da tego, że nie ma w niej nic skomplikowanego i wymagającego dodatkowej wiedzy o świecie czy nadmiernego zastanawiania się nad sensem artykułów. Niekiedy wydania niektórych typów takiej prasy bulwarowej są rozdawane za darmo na ulicach.

W niektórych krajach prasa bulwarowa zupełnie nie istnieje. W Polsce istnieje tylko kilka marek takiej prasy, która cieszy się przeciętnym zainteresowaniem ze strony czytelników. Nie zanosi się jednak na to, aby całkowicie zniknęła z naszego rynku, ani również, aby nadmiernie się rozpowszechniała. Prawdopodobnie pozostanie w takim samym położeniu jak jest obecnie.